• slide
  • slide
13/08/2018: Presse
Ny Vanløse-skole skal ”betale tilbage” til bydelen

Den nye Damhusengens Skole i Vanløse får syv spor og plads til 1.900 elever – og bliver langt mere end en skole i traditionel forstand.
Byggeprogrammet rummer foruden den ny folkeskole både daginstitution, fritidshjem, kvarterhus, svømmehal, legeplads og offentlig park. Og det er der en god grund til. Ambitionen hos Københavns Kommune og TRUST-partnerskabet, der står bag byggeriet, har nemlig været at skabe en moderne skole, som kan blive et samlingspunkt i lokalområdet og binde by og skole sammen.

 

”Med Damhusengens Skole vil vi gerne genetablere skolen som en vigtig og nærværende institution i byen. Det skal være et inspirerende sted, hvor der er plads til læring og udvikling, og hvor børn trives. Vi har samtidig – sammen med Københavns Kommune som er bygherre – haft en ambition om at skabe et sted, som ”betaler tilbage” til byen og til det omkringliggende lokalmiljø,” siger Uffe Bay-Smidt, der er partner i KANT arkitekter og ressourcechef i partnerskabet TRUST, der står for at udvikle og opføre den nye skole.   

 

Området skal leve dagen igennem

De mange faciliteter kommer til at betyde, at der vil være liv på området fra morgen til aften. Først på dagen vil det være lærere og elever som har deres daglige gang på skolen, senere indtages skolen af områdets børn som bruger legeplads og aktivitetsområder, og ud på eftermiddagen og aftenen rykker lokale beboere og familier ind – for eksempel i det kommende kvarterhus, i et nyt videns- og læringscenter samt i håndbold- og svømmehallen.   

 

” Vi har i hele processen haft et stærkt fokus på skolens døgnrytme - at den skal kunne bruges dagen igennem, således at så mange som muligt får glæde af den. Den skal gerne blive et nærværende aktiv i lokalområdet.”

 

En lille, stor skole

Den nye Damhusengens Skole opstår, hvor Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ligger i dag. I praksis betyder det, at Vanløse Skole i den kommende tid vil gennemgå en ombygning og renovering, mens nye bygninger skyder op, hvor Hyltebjerg Skole før lå. Tilsammen kommer nye og eksisterende bygninger til at danne én fælles stærk folkeskole for hele området. 

 

Med syv spor bliver skolen en af de største i København, og det har derfor været en selvstændig opgave at skabe en skole, som på den ene side har den nødvendige kapacitet, men som samtidig føles både nærværende og tryg for børn og forældre. Den ambition kommer til udtryk på en række måder: I landskabsarkitekturen bliver der skabt nogle klart definerede områder, som både er forskellige fra hinanden og let-aflæselige for børnene. Det er med til at bryde skalaen ned. På samme vis nedskaleres den bygningsmæssige struktur, således at skolen fremstår åben, når den møder sine omgivelser.  

 

”En af de helt store udfordringer har været at give den nye skole et kapacitetsmæssigt løft, samtidig med at den bliver overskuelig og i øjenhøjde med børnene. Derfor har vi for eksempel arbejdet med at nedbryde skalaen og etablere en lys og åben stueetage, som inviterer indenfor og byder bydelens børn velkommen,” forklarer Uffe Bay-Smidt.

 

Bygget af mursten fra den tidligere skole

Siden de første indledende arbejder med projektet har genbrug og bæredygtighed været i højsædet for både arkitekter, ingeniører og entreprenører. Faktisk kan man godt sige, at Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole - i helt bogstavelig forstand - bliver til Damhusengens skole. For som den første københavnske folkeskole nogensinde bliver materialerne fra den gamle skole genbrugt i byggeriet af den nye skole. Hos TRUST forventer man, at helt op imod 75 procent af de gamle mursten fra Hyltebjerg Skole kan genbruges, når den nye skole skyder op. Og da de mange sten kommer i forskellige farver og nuancer, har man valgt at konstruere et gennemgående facadeudtryk til de nye bygninger, som modsvarer denne fordeling. Det skal dels give den ny facade et interessant spil, og dels stå som et stærkt vidnesbyrd om, at den nye skole står på skuldrene af den tidligere – og at den skabes med respekt for stedets historie.

 

Strategisk partnerskab står bag byggeriet

Det er det strategiske partnerskab TRUST, som bygger Damhusengens Skole. Det sker indenfor rammerne af et udbud, som partnerskabet vandt i 2016. Det samler hovedparten af Københavns Kommunes institutions- og skolebyggerier under én fireårig rammeaftale og er en del af den strategi, som i de kommende år skal sikre den nødvendige udvidelse, ombygning og renovering af de københavnske daginstitutioner, fritidshjem og folkeskoler.

 

 

FAKTA OM:

 

TRUST

I TRUST arbejder arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og entreprenører side om side med bygherre i form af repræsentanter fra Byggeri København. Man har kort sagt samlet alle fagligheder på ét kontor – og med det ene formål at bygge fremtidens skoler og daginstitutioner i København.

Den grundlæggende idé i TRUST er, at man ved at arbejde tættere sammen i et forpligtende partnerskab bliver bedre til at dele erfaringer og finde fælles løsninger på tværs af faggrænserne, og at man derigennem kan systematisere den proces, hvor erfaringer fra det ene byggeri tages med til det næste.

Partnerskabet TRUST består af Nøhr & Sigsgaard, Enemærke & Petersen, DOMINIA, Norconsult, GHB Landskab og KANT arkitekter.

 

Læs mere om projektet her.

 

-----------


Yderligere oplysninger:

Jonas Vadstrup

Kommunikationschef

KANT arkitekter

T: 2222 9360

E: jva@kant.dk