• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
22/03/2018: Presse
KANT arkitekter vinder nyt, ambitiøst uddannelsesbyggeri

Det blev KANT arkitekter, der trak det længste strå i konkurrencen om at tegne TEC’s nye uddannelsesbyggeri i Lyngby.

 

I nær fremtid vil de mange studerende og undervisere på H.C. Ørsted Gymnasiet, som har navn efter elektromagnetismens danske ophavsmand, få deres daglige gang i helt nye rammer. Med inspiration i H.C. Ørsteds forskning og praksis har KANT arkitekter tegnet ’fremtidens tekniske gymnasium’ på 8.000 m2 i Lyngby.

 

»Den nye bygning bliver et eksperimentarium – en teknologisk og naturvidenskabelig legeplads for både undervisere og studerende. Vores ambition har været at skabe en bygning, som bliver en aktiv og integreret del af undervisningen. Den skal være et læringsrum, som inspirerer og vækker nysgerrighed,« siger Karl-Martin Buch Frederiksen, partner i KANT arkitekter.

 

Han peger endvidere på, at der i projektets udformning er taget højde for, at den pædagogiske praksis og undervisningsidealerne hele tiden flytter sig.

 

»Vores indsigt i, hvordan man bedst tilegner sig ny viden, er en helt anden i dag, end den var, da mange af de eksisterende undervisningsinstitutioner blev bygget. Og den bevægelse har præget vores arbejde med designet af den nye bygning. Vi har for eksempel haft fokus på zoneopdeling og på mulighederne for at arbejde på tværs og temabaseret, således at udviklingen i den pædagogiske praksis understøttes og integreres i selve arkitekturen,« siger han.

 

Arkitektens hovedgreb: en hyldest til Ørsted

Det nye H.C. Ørsted Gymnasiet manifesterer sig på en række områder som en hyldest til videnskaben – og til fysikeren, filosoffen og videnskabsmanden, H.C. Ørsted.

 

Det arkitektoniske hovedgreb i det nye tekniske gymnasium udgøres af en stabling af afrundede, rumstore volumener, som bærer en visuel reference til den elektromagnetiske spole. Spolerne, der hver især rummer undervisnings-, fag- og mødelokaler udgør både den indvendige struktur i bygningen og træder samtidig ud i facaden og fletter sig sammen til en helhed. På den måde er der en gennemgående rød tråd i de indvendige rumligheder og i facadens udtryk.

 

Hjertet i bygningen er et karakterfuldt, trippelhøjt aularum, ’Ørstedet’, som skifter karakter dagen igennem, når dagslyset brydes i forskellige vinkler af rummets lameloverflade. Det bliver et særegent samlingsrum, hvor elever kan mødes til sociale arrangementer på kryds og tværs af årgange.

 

To sider af samme bygning

Karakteristisk for den nye bygning, som KANT arkitekter har skabt, er også, at den er forskellig i sit udtryk, alt efter hvorfra man nærmer sig. Mod den befærdede Helsingørmotorvej rejser den imposante bygning sig som et vartegn, mens bygningskroppen skalamæssigt brydes ned og inviterer indenfor mod den kommende rækkehusbebyggelse.

 

»Hvor vi mod øst bruger spolerne til at trappe bygningen ned, bruger vi dem mod vest til at skabe en levende væg – en wonderwall – som skal vække de forbipasserendes nysgerrighed. I det hele taget er nysgerrigheden et gennemgående tema for bygningen; både den vi ønsker at skabe hos de studerende i dagligdagen og den som betragteren gerne skal kunne mærke i mødet med bygningen,«  siger Karl-Martin Buch Frederiksen.     

 

Om det nye TEC H.C. Ørsted Gymnasium

Naturvidenskab og teknologi er helt centrale omdrejningspunkter for de mere end 700 studerende på H.C. Ørsted Gymnasiet. Det tekniske gymnasium er en del af TEC (Technical Education Copenhagen) og ligger i dag på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

 

KANT arkitekter har vundet opgaven sammen med Anker Hansen & Co, Orbicon rådgivende ingeniører og Thing Brandt Landskab. 

 

Planerne for det nye byggeri vil i den kommende tid gennemgå bl.a. lokalplansbehandling, interessentdialog og myndighedsprojekt m.v. Det forventes, at selve byggeriet påbegyndes i begyndelsen af 2019.     

 

De øvrige deltagende teams i konkurrencen har været:

 • 5E Byg A/S med C.F. Møller Architects og Ingeniør'ne A/S
 • BAM Danmark med JJW Arkitekter og BAM Bouw
 • CG Jensen med Nord Architects og MOE
 • Skjøde Knudsen Erik Møller Arkitekter, SITE Arkitekter og OBH-Gruppen
   

 

Yderligere oplysninger om H.C. Ørsted Gymnasium:
Kommunikationschef Jonas Vadstrup 
KANT arkitekter 
+45 2222 9360
jva@kant.dk