Partnerkredsen i KANT arkitekter består af Anders Bay Holm, Uffe Bay-Smidt, Karl-Martin Frederiksen og Sebastian Soelberg.

 

Administrerende direktør: Morten Stahlschmidt
Økonomi- og administrationschef: Anders Holmstrup Moustgaard


KANT arkitekter er et aktieselskab, som ejes ligeligt af Anders Bay Holm og Uffe Bay-Smidt, begge arkitekter MAA. KANT arkitekters bestyrelse er et strategisk ledelsesforum, som ledes af en ekstern bestyrelsesformand, Eggert Cederholm.

 

Ledelsen_KANT.jpg

KANT arkitekter, som oprindeligt hed Arkitektgruppen København, blev stiftet i 1977 og havde i de tidlige år fokus på byfornyelsen af Københavns brokvarterer.

 

Vores fundament er derfor en lang og stolt tradition inden for renoveringsopgaver, og vi har specialiseret os i energioptimeringer af den eksisterende bygningsmasse, længe før begreber som energirenovering og bæredygtighed fandtes.

 

Vores lange erfaring med boligbyggeri gør, at vi går til alle boligprojekter med særlig stor ydmyghed og med et ønske om at skabe de bedst mulige rammer for livskvalitet og trivsel. Vi har i dag fokus på både privatfinansierede og støttede boliger, herunder familieboliger, ungdomsboliger, plejeboliger, psykiatriboliger mv.

 

I årene lige før årtusindeskiftet tog KANT arkitekter en strategisk beslutning om at udvikle undervisningsarkitektur. Derfor har vi gennem de sidste 15 år arbejdet målrettet på at forbedre de danske undervisningsbyggerier, og vi udbygger fortsat vores position som toneangivende inden for dette felt. Vi har i dag stort fokus på folkeskolen, men vi definerer undervisningsbyggeri  bredt fra børneinstitutioner til voksenuddannelse.

 

I 2005 indtrådte Anders Bay Holm i partnerkredsen og i 2011 indtrådte Uffe Bay-Smidt ligeledes som partner. I 2015 blev Sebastian Soelberg og Karl-Martin Buch Frederiksen udnævnt til partnere i virksomheden.

 

KANT arkitekter arbejder i dag med arkitektur inden for de to segmenter undervisningsbyggeri og boligbyggeri – vi arbejder både nybyggeri og udvikling af den eksisterende bygningsmasse.

KANT arkitekter A/S
Ryesgade 19C, 2. sal
2200 København N
Tlf. nr. +45 2222 9300
Mail: info@kant.dk 

CVR-nummer: 16 68 68 83

Selskabsform: Aktieselskab
Aktieselskabsnummer 212.366
Aktiekapital: 500.000 kr.

Revisor: Info Revision

Bank: Den Danske Bank, Finanscenter København

Forsikring: Tryg, Arkitektansvarsforsikring
Policenummer 670 4.532.064.006

Forsikringsdækning:
Personskade: 10 mio.
Ting- og formueskade: 5 mio.

Vi tager altid imod uopfordrede ansøgninger. Send gerne din ansøgning og cv til job@kant.dk.

 

Er du arkitektstuderende og søger praktikplads, kan du sende din ansøgning til Lizette Araza Jensen / laj@kant.dk.

 

Er du bygningskonstruktørstuderende og søger praktikplads, kan du sende din ansøgning til Mikkel Andersen / man@kant.dk.

 

Ved indsendelse af din ansøgning giver du samtidig KANT tilladelse til at behandle din ansøgning - herunder at gemme den i 6 måneder. Hvis du ønsker din ansøgning slettet inden for de 6 måneder, bedes du give os besked om dette.