bolig / familie
bolig / unge
bolig / senior
01_Ringparken_nat.jpg

Visionsplan Ringparken

Transformation af Ringparken i Slagelse til tre nye bykvarterer med hver sin identitet

Visionen om Ringparken 2025 er at gøre op med Ringparken som en isoleret ø, skabe tre attraktive og meget forskellige, mindre kvarterer til forskellige typer af beboere og få bebyggelsen til at ligne  og dermed smelte sammen med den omkringliggende by. 

 

Ringparken ligger i dag som en slags “ø” i det nordlige Slagelse. Med sine 24 boligblokke (inklusivt Schackenborgvænge) stikker bebyggelsen ud på ethvert kort eller luftfoto. Ringparken ligner ikke den by, der ligger omkring. Den smelter ikke sammen med byen, men ligger isoleret for sig selv. Ny forskning viser, at sådan en fysisk isolation af en boligbebyggelse kan være med til at skabe og fastholde sociale problemer i et område.

Beliggenhed / Slagelse
År / 2016-2022
Areal / 134.550 m²
Bygherre / FOB
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Rolle / Totalrådgivning, visionsplan, ansøgning LBF
  • slide
  • slide
  • slide

»Forestil dig sportsbaner, familiehuse med drivhus og en grøn cykelforbindelse, som kobler Ringparken op på Slagelse bymidte«

Parkbebyggelsen Ringparken bliver til et byområde og skifter navn til Ringby og består af tre nye bykvarterer:

 

— Mini-Manhattan, Danmarks mindste storbykvarter

— Ringrider-byen, et aktivt, grønt bomiljø for hunde, mennesker og tomatplanter

— Radiserækkerne, et skønt, seniorvenligt slentre- og sludrekvarter.

 

Indlejret i det store helhedsgreb ligger en række forskellige, mindre greb, som forskningen viser tilsammen gør hele forskellen. Det gælder nye veje, som kobler området op på den omkringliggende by. Det gælder frasalg af grunde i Ringparken, så området over tid også får ejerboliger og andelsboliger. Det gælder fortætning med nye bygninger i andre stilarter og udtryk og i en mindre skala, som svarer bedre til menneskekroppens størrelse. Og det gælder en række nye funktioner som cykelværksted, læsefaciliteter for studerende og en stor ny hundelegeplads, der også vil få parcelhusnaboerne til at færdes i Ringparken og dermed få aflivet negative forestillinger om, hvad bebyggelsen er for et sted og i stedet vise fortræffelighederne frem.

  • slide
  • slide