bolig / familie
01.Staevnen_2200x1400.jpg

Stævnen

Helhedsplan omfattende renovering og ombygning af 151 almene boliger i 1 og 2 etager med både genhusning og udførelse, mens boligerne var beboede. 

De 151 almene boliger i Stævnen med tæt-lav bebyggelse blev taget i brug i 1985 og har oplevet en række af 1980’ernes byggetekniske udfordringer. De er derfor blevet opgraderet med efterisolering og nye tage, så afdelingen kan tiltrække beboere til området i Nordsjælland. Boligerne er i gennemsnit på 75 m².

 

Bebyggelsen består af 28 sammenhængende klynge-/rækkehuse på en og to etager, som igen er samlet i 6 grupper. Bygningerne er oprindeligt opført som tungt byggeri med lette facadepartier og med bagmur i letbeton og formur i tegl, som er filtset og fremstår hvide. Tagene er beklædt med grå, asbestholdig bølgeeternit på bjælkespær. Afdelingen har et fælleshus, der bl.a. indeholder vaskeri og driftsfaciliteter, som også blev moderniseret. 

 

Vores opgave bestod i at gennemføre en helhedsplan for området, hvor bebyggelsens tekniske kvaliteter blev markant forbedret. Renoveringsprojektet omhandlede total modernisering af boliger, nye installationer, etablering af mekanisk ventilation fra toilet/bad/køkken, udskiftning og efterisolering af tage og lette facader, efterisolering af teknikgangeetablering af dræn og en kosmetisk udbedring af sætningsrevner, samt reetablering af udearealer. 

 

Renoveringen blev gennemført med støtte fra Landsbyggefonden.

Beliggenhed / Snekkersten, Helsingør
År / 2016-2019
Areal / 151 boliger / 11.763 m² heraf 400 m² fælleshus
Byggesum / 48 mio. kr.
Bygherre / Boliggården
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / BOGL ApS
Ingeniør / Hundsbæk & Henriksen A/S
Entreprenør / N. H. Hansen & Søn A/S
Rolle / Totalrådgivning: projekteringsledelse, projektering, udbud af entrepriser, beboerproces og inddragelse af beboerdemokrati, fagtilsyn og byggeledelse

»
KANT har gennemført en helstøbt renovering med en god inddragelse af beboere og bestyrelse, herunder byggeudvalg, beboervalg og genhusning. Byggeledelsen har været god og fleksibel med forståelse for beboernes behov.

Benny Mulbjerg, Byggechef Boliggården