bolig / familie

Slotsvænget

»Helhedsrenoveringen

af Slotsvænget er lykkedes

ud over, hvad vi havde

drømt om«

 

Arne Juul, Direktør, Slagelse Boligselskab

Helhedsplan for 99 almene familieboliger

Helhedsplan for energirenovering af klimaskærm, nyt tag, nye døre og vinduer, tilgængelighed og større boliger giver varieret beboersammensætning og fremtidssikrer bebyggelsen med respekt for den arkitektoniske historie.

 

Afdelingen er opført i 1950’erne, og renoveringen er udført på baggrund af konstaterede byggeskader og en utidssvarende klimaskærm. Bebyggelsen er et godt eksempel på det klassiske murede boligbyggeri, og den arkitektoniske strategi for renoveringen har været at bevare det oprindelige udtryk ved at genskabe et karakteristisk gult murværk og rødt tegltag på nye spær.

Beliggenhed / Slotsvænget 20-48, Slagelse
År / 2012-2017
Areal / 7.500 m² – 101 boligenheder
Byggesum / 55 mio. kr.
Bygherre / Slagelse Boligselskab
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Henrik Jørgensen Landskab A/S
Ingeniør / DOMINIA A/S
Entreprenør / Daurehøj Erhvervsbyg, Adserballe & Knudsen, Enemærke & Petersen, H.P. Christensen og Sønner
Rolle / Arkitektrådgivning: beboerproces, skitsering, projekteringsledelse, projektledelse og fagtilsyn

Renoveringen blev gennemført, mens bebyggelsen var beboet og blev støttet af Landsbyggefonden.

Det tidstypiske altanmotiv med gennemgående vandrette bånd genskabes i en mere nutidig form, der dog fortsat respekterer det oprindelige udtryk.

 

I to opgange er 18 boliger sammenlagt til 12 nye og større boliger, som overholder gældende standarder for tilgængelighed, ligesom der er etableret elevator. Udearealerne er nyindrettet til ophold, leg og fællesskab, og der er etableret nye udhuse til ejendommens drift samt et nyt driftskontor, som er fælles for flere afdelinger.