bolig / unge
01_radisevej_facade.jpg

Radisevej

Ombygning af ældrecenter til boliger for sindslidende unge

Opgaven omfattede en ombygning fra 70 utidssvarende 1-værelses plejeboliger til 30 små bo-enheder på 25-32 m2 med eget køkken og bad. Boligerne er indrettet til unge med sindslidelser, som skal lære at klare sig i egen bolig.

 

De unge vil typisk bo i Langhuset i 1-3 år, mens de trænes i at mestre deres sindslidelse og støttes i en mere selvhjulpen tilværelse end på en traditionel døgninstitution. Arkitekturen understøtter både denne selvstændighed og tilbyder et fællesskab med trygge rammer. Projektet krævede store fysiske ændringer i det sen-brutalistiske eksisterende byggeri.

Beliggenhed / Radisevej 2-8, København S
År / 2013–2015
Areal / 3.300 m² + kælder
Byggesum / 36 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune v. KEjd
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Konsulent / Malene Bach - farvekunstner
Ingeniør / COWI A/S
Entreprenør / Enemærke & Petersen A/S
Rolle / Totalrådgiver: skitsering, beboerproces, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn

For at imødekomme kravene til nyindretning og samtidig styrke livskvaliteten for de kommende beboere har Malene Bach og KANT sammen faciliteret en brugerproces, som har defineret et helt særligt farvetema for Langhuset - tilpasset både arkitekturen og de lidt skrøbelige beboere.

 

Malene har farvesat forskellige typer institutioner og er dygtig til at gå i dialog med både brugere og fagpersoner for derefter at bruge deres viden og input til at skabe en nærværende og relevant farvesætning til det konkrete sted og dets funktion.

Det vigtigste arkitektoniske indgreb i ombygningen er, at de to eksisterende smalle og mørke korridorer er ændret til et åbent gangforløb, som forsynes med store cirkulære ovenlys. Derved skabes naturligt dagslys midt i den dybe bygningskrop, og det bliver muligt at placere de fælles opholdsrum i åben forbindelse med gangarealerne.

 

En stor del af de bærende betonvægge er skåret ud og erstattet af nye komplekse stålkonstruktioner, der giver plads til nye, større boliger og en mere åben indretning. 

 

Indvendige overflader og facader er renoveret, og vinduer og døre udskiftet. 

Arkitekturen understøtter selvstændighed og tilbyder et fællesskab med trygge rammer.