undervisning / skole

Munkebjerg Skole

Ombygning af aulaskole i Odense til nye læringsmiljøer

Ombygningen af aulaskolen Munkebjergskolen er præget af funktionalismens idealer om lys og luft, rationel og enkel indretning.

 

Afsæt i intentionerne fra Den nye folkeskolelov

Aulaen blev styrket som skolens centrum for udveksling og kommunikation. Klasserum og faglokaler blev lukket op mod og bundet sammen af aularummet, der nu fungerer som en ”smeltedigel” for den pædagogiske proces og skolens sociale liv. Derudover blev alle passive arealer, såsom gangarealer, tagetagen og terrænplan,

aktiveret.

Beliggenhed / Fengersvej 6, Odense
År / 1996-2006
Areal / 7.450 m²
Byggesum / 30 mio.
Bygherre / Odense Kommune
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Ingeniør / HME Franz Zitz
Entreprenør / S. Guldfeldt Nielsen + Bravida
Rolle / Totalrådgiver: Programmering, skitsering, brugerinddragelse, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Veldefineret fleksibilitet

Skolens traditionelle stramme rumopdeling, klasseværelset og faglokalet blev åbnet op og omorganiseret for at tilføre skolen en rumlig og fleksibel dynamik, der modsvarer tidens foranderlighed og differentierede rumkrav. Fleksibiliteten udmønter sig i et udbud af forskellige rumtyper, der alene, sammen og i varierede kombinationer kan huse mange forskellige læringsformer og måder at differentiere undervisningen på. Med denne fleksibilitet kan skolen signalere, hvilke muligheder, der er for at organisere forskellige undervisningsformer, og derved hjælpe lærerne og elever i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af planlagte læringsforløb.

Integreret sfo og indskoling

SFO-området og indskolingen blev integreret og primært placeret i stueplanet. Derved kan der drages nytte af de faciliteter, der er indrettet her både i og uden for skoletiden. Ved indretningen var det væsentligt, at rummene ikke måtte fremstå som store og uoverskuelige, men tværtimod rumme mange kroge og nicher, som definerer rummenes specielle kendetegn.

For Odense Kommune er Munkebjergskolen ombygget som en udløber af Undervisningsministeriets konkurrence om “Skoleombygning”. Projektet blev endeligt afleveret i 2006.