bolig / familie

Møllebakken

Transformation af Møllebakken til et ny kultur- og boligcentrum i hjertet af Helsinge

I vores projektforslag er vi inspireret af Møllebakkens sprudlende kultur- og foreningsliv. Her er et område, som nærmiljøet i den grad har taget til sig - og det forpligter! I projektet har det været undersøgt, hvor meget af den eksisterende bygningsmasse, som kan genanvendes i en ny helhedsplan med fokus på at skabe et så levende og velfungerende bymiljø som muligt - nu og i fremtiden.

 

Sammen med videreudviklingen af kulturlivets rammer har vi i vores forslag etableret mulighed for mere end 100 nye boliger fordelt over fire bebyggelser. De fire bebyggelser kan udvikles samtidigt eller i forskellige tempi. Vi åbner hermed muligheden for, at bebyggelserne kan etableres som både almene- og private boliger for at sikre en mangfoldig bolig- og beboersammensætning.

Beliggenhed / Helsinge, Gribskov kommune
År / 2016-
Areal / 10.000 m² almen + 4.000 m² privat + 300 m² fælleshus
Byggesum / 162 mio. kr. (den almene del)
Bygherre / Boligselskabet Nordsjælland v/ Boligkontoret Danmark
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Thing & Brandt Landskab
Ingeniør / Midtconsult
Entreprenør / BGB
Rolle / Masterplan, lokalplan og dispositionsforslag - bygherrerådgivning til udbud
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Bebyggelserne ligger alle med forbindelse til det, vi kalder KULTURKÆDEN - en ny forbindelse igennem Møllebakken, der forbinder byens gågade med rådhuset og kulturlivet - og skaber et kontinuerligt loop i byens rum. Kulturkæden skal styrke allerede eksisterende kvaliteter og supplere det eksisterende handelsliv med et pulserende kulturliv.

Projektet består af bebyggelser, der tilføjer en mere bymæssig karakter til området og på enkel vis formidler overgangen mellem tæt by mod øst og boligkvarter mod vest. De nye bebyggelser inviterer til fællesskab, men giver alligevel plads til, at man kan være sig selv. Der er arbejdet med gradvise overgange fra det offentlige rum til det private rum, hvilket sikrer overskuelighed for både beboere og besøgende. Det særlige landskab med det kuperede terræn, har vi bearbejdet, så der sikres tilgængelighed over alt uden at miste det helt særlige ved området, nemlig bakken - som vi i øvrigt også bruger aktivt i arbejdet med bæredygtighed, hvor vi tager afsæt i stedets særlige muligheder og kvaliteter for at finde de tiltag, der giver mest mærkbar værdi nu og i fremtiden.

»
Et sted man gerne vil opholde sig, så vi kommer mere i snak med hinanden på tværs af generationer.