bolig / familie

Landsbyen

»En måde at bo sammen på uden at bo i et decideret kollektiv« 

 

Fra bogen Den nye f@milie 

Landsbyen er et moderne bofællesskab i Humlebæk der er opstået udfra ønskerne om at gentænke kollektiv boformen, så den er tilpasset det moderne menneske.

 

Principperne bag har været at gøre op med den utopiske del af bofællesskabstanken, der ofte gør det svært for den almindelige person at finde sig til rette - og i stedet kigge mere pragmatisk på hvad boformen skal kunne bidrage med.

 

Helhedsplanen er udviklet sammen med beboerne og tager udgangspunkt i principperne beskrevet i bogen “Den nye f@milie”. Bogen introducerer netværksf@milien som en måde at bo sammen på uden at bo i et decideret kollektiv.

Beliggenhed / Daugløkke Ege, Humlebæk
År / 2006-2008
Areal / Areal 3.750 m²
Byggesum / 80 mio. kr.
Bygherre / MT Højgaard A/S
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Landskab og Rum ApS
Ingeniør / MT Højgaard A/S
Entreprenør / MT Højgaard A/S
Rolle / Arkitektrådgiver: Programmering, skitsering, beboerproces, projektering og fagtilsyn

I dag vil folk gerne på den ene side have et fællesskab og på den anden side deres egen private baghave. Alt skal ikke være fælleseje.

 

Med det in mente har KANT sammen med de 28 familier udviklet principperne for det moderne bofællesskab, hvor hver familie har sit eget hus på ca. 120m² med egen have. Dertil er der adgang til et fælleshus samt fælles udearealer.

Husene er opført i tre forskellige størrelser fra 112 – 132 m² med op til 5 værelser. Derved sikres det, at der i bofællesskabet er plads og rum til familier med forskelligartede behov.

 

Der er i projektet indtænkt maksimal fleksibilitet for den enkelte familie, eksempelvis har hver familie selv indrettet råhuset med skillevægge, placering af køkken, indretning af badeværelse og selv valgt antallet af værelser.

»Folk leder efter en familieform, der tager det bedste fra parcelhuset og det bedste fra kollektivet og omskaber det i en ny boligform. Det handler om at turde blotte sin familie og række ud efter andre mennesker«