bolig / familie

Græse Bakkeby

Et levende, bæredygtigt naboskab giver energivenlige boliger og stærkt fællesskab.

En stor tæt-lav almen bebyggelse fra 1980’erne i et bølgende bakkelandskab uden for Frederikssund ned mod Roskilde Fjord skal opgraderes og energirenoveres. Den opgave vandt vi i en to-faset projektkonkurrence, hvor vi samtidig udviklede et modelprogram for opgradering af tæt-lav bebyggelser i henholdsvis en og to etager.

Beliggenhed / Græse Bakkeby, Frederikssund
År / 2014-
Areal / 405 boliger
Byggesum / 280 mio. kr.
Bygherre / Domea + Boligselskabet Rosenvænget
Arkitekt / KANT arkitekter A/S + Juul & Hansen arkitekter
Landskabsarkitekt / Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter
Ingeniør / DOMINIA A/S
Rolle / Totalrådgiver: programmering, beboerproces, skitsering, projektering, fagtilsyn og byggeledelse

Fællesskabet i front
Græse Bakkeby er i dag en meget søgt bebyggelse - her kan man i en almen kontekst få hus og have og skøn natur. Fremtidssikringen skal sørge for, at man også fremover vil vælge disse boliger til. Der er et stærkt naboskabspotentiale, som vi styrker og udvikler med nye forhaver og fælles udearealer, der udvikles og drives af engagerede beboere.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Energi og bæredygtighed
Husene fra 1980’erne har behov for efterisolering og ny klimaskærm - både tag og facade. Vi benytter anledningen til også at etablere et bedre indeklima med nye installationer og langt bedre dagslysforhold. På den måde bliver driften af boligerne optimeret, udgiftsniveauet til energi og forbrug reduceres væsentligt både for boligselskab og lejere. Og frem for alt vil boligerne blive mere tidssvarende og tilbyde både bedre komfort og bedre bokvalitet. Projektet er i de indledende faser screenet til at kunne opnå en DGNB-certificering på sølvniveau.

 • slide
 • slide

Hele opgaven udvikles i tæt samarbejde med boligselskabet, afdelingen og beboerne.

 • slide
 • slide
 • slide