undervisning / skole
01.Drivhuset_2200x1400_eksterior_NY.jpg

Fritidshjemmet Drivhuset

Drivhuset ligger på en selvstændig matrikel syd for Holbergskolen. Den nye tilbygning er med til at skabe større sammenhæng mellem skole og fritidshjem.

Det er kommunens ambition med Fremtidens Fritidstilbud at skabe en glidende overgang mellem skole og fritid. Tilbygningens placering samt åbning mod boldbanen og skolestien medvirker til dette.

 

Den nye tilbygnings arkitektur og bygningsmæssige kvalitet er i fokus. Bygningen danner ramme om det gode hverdagsliv i fritidshjemmet og er robust og kan holde til, at mange bruger den. Derfor har vi haft særligt fokus på, at tilbygningen skulle etableres i materialer, der passer til stedet, brugen og den lille skala. Bygningen er indvendigt etableret med behagelige, men robuste materialer og overflader, der giver gode pædagogiske rammer og kan holde til den højintensive brug i fritidshjemmet. Udvendigt er bygningen opført med CLT-elementer, der passer til sted og skala. 

Beliggenhed / Emdrupvej 96, København NV
År / 2017-2019
Areal / Tilbygning 350 m², inkl. udearealer 1.860 m², total 9.500 m²
Byggesum / Tilbygning: 10,3 mio. kr., total: 82 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / GHB landskab
Ingeniør / Norconsult og Dominia
Entreprenør / Enemærke & Petersen
Rolle / Strategisk partnerskab

Tilpasning til den eksisterende bygning

Tilbygningen er i niveau med stuen i den eksisterende bygning. Hermed er trapper og ramper i den indre gårdhave fjernet, og den daglige gang i hele huset er blevet forsimplet.

 

Der er etableret højloftede, lyse rum i kontrast til de lavloftede, mørke rum i den eksisterende bygning. Loftshøjden varierer i forhold til funktioner og installationer, men også for at iscenesætte og skabe indbydende rammer for de begivenheder, der finder sted i den nye bygning.

 

Bygningen tilpasser sig den lille skala mod den nye gårdhave for at skabe et behageligt og intimt uderum, som er en af de største rumlige kvaliteter ved projektet. Samtidig lukker bygningen sig op mod vest og trækker lys ind på en smuk og hensigtsmæssig måde, der tilpasses de forskellige rums funktioner. Det giver en stor rumlig kvalitet og giver samtidig tilbygningen en formmæssig logik. 

»
Vi har sat pædagogikken og bevægelsen i centrum – og det skinner igennem i arkitekturen. Vi har skabt et fritidshjem, der tåler at blive brugt, er konsekvent i sit materialevalg, robust og et fedt sted at hænge ud efter skoletid.

Uffe Bay-Smidt, partner KANT arkitekter