bolig / unge
01_FOB_Studieboliger_2200x1400.jpg

FOB Studiebolighus

»Ny funktion og nytænkning af stedets identitet - ombygning af tidligere sygeplejeskole til 144 almene boliger med bl.a. nye energifacader, nyt tag og nye vinduer, tilgængelighedsboliger«

Den tidligere sygeplejeskole i Slagelse er blevet ombygget til nye almene studieboliger. 

KANT arkitekter har i den gamle sygeplejeskole fra 1970 opført nye, almene boliger, så den nu fremover rummer 144 studieboliger - mod tidligere 40 kollegieværelser - der danner ramme om et levende og attraktivt studie- og studenterliv. Omdannelsen er et led i et større bystrategisk løft af Slagelse til attraktiv studieby. 

 

De tidligere undervisnings- og administrationslokaler er ombygget  og omdisnoneret til nye 1- og 2-værelses studieboliger med eget badeværelse og tekøkken. Ombygningen var så omfattende, at sagen af bygherre er vurderet som overvejende nybyg. 

Beliggenhed / Ingemannsvej 35, Slagelse
År / 2014-2017
Areal / 6.100 m² / 144 boliger
Byggesum / 61 mio. kr.
Bygherre / FOB - Fællesorganisationens Boligforening
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Thing & Brandt Landskab
Ingeniør / DOMINIA A/S
Entreprenør / Georg Berg A/S
Rolle / Totalrådgivning: beboerproces, programmering, skitsering, projektledelse, projektering, fagtilsyn og byggeledelse

De nye boliger er ombygget, så de lever op til aktuelle indeklimakrav med ventilation, vand og varme til boligformål, ligesom bygningen lever op til de skærpede brandkrav for boliger, herunder etablering af tilgængelighedsboliger. Der er nye badeværelser og tekøkken i samtlige boliger. Den eksisterende utætte facade har fået ny, tæt, energifacade med indbyggede solceller. Alle døre og vinduer er nye. Ombygning/renovering af eksisterende fællesrum og -køkkener, festsal og fællesfaciliteter og viceværtkontor. Renovering af fællesaltaner, herunder nye glaspartier og altanværn, etablering af elevator, samt etablering af 144 individuelle opbevaringsbure/depotrum i sikringsrum i kælderen.

I landskabsbearbejdningen indgår et LAR-projekt med regnvandsbassin. Udearealerne har undergået en gennemgribende omdannelse med fokus på fællesskab og ophold med nye siddemøbler. Den eksisterende meget fine atriumgård har fået ny beplantning, nye belægninger og en ’møbelslange’. I fællesarealerne indgår også beboercafé, festsal, fitnessrum, fællesvaskeri og fælles arrangementer som foredrag og filmaftener. De nye funktioner er udviklet i tæt samarbejde med nye og kommende beboere.

Projektet er gennemført med støtte fra Landsbyggefonden.