bolig / familie
bolig / senior
01.Egesletten_overview_2200x1400.jpg

Egesletten

»Det giver mulighed for at skabe en by i bevægelse, der stimulerer til kreativ udvikling og fuld realisering af den enkeltes potentiale«

 

Fra Glostrup udviklingsstrategi 2012 – En sund by i bevægelse

Cirkusgrunden har i årevis været Hvissinges lille, vilde park som benyttes i mange forskellige sammenhænge. Det er vores klare ambition  at bevare parkens rekreative kvaliteter i samspil med at tilføre en ny bebyggelse. Dette kan opnås ved at lade bebyggelsen tage udgangspunkt i kvaliteterne fra forstadens grønne miljø og trygge fælleskab og flette det sammen med parkens potentiale for leg og aktivitet - både for de nye og eksisterende beboere. 

 

At parken allerede er aktiv, er en gave for området, og det er vores vision, at landskabet skal være synligt fra alle boliger og fortælle om de skiftende årstider og håndtere regnvand på en måde, som lægger op til leg og tilfører biodiversitet.

Beliggenhed / Hvissinge, 2600 Glostrup
År / Konkurrencefase 2019
Areal / 3.545 m²
Byggesum /
Bygherre / Casa Nord
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Thing & Brandt i konkurrencefasen. I projekteringsfase – ConArk
Ingeniør / Ingeniør’ne
Projektrådgiver / KTP Byggeledelse
Rolle / Arkitektrådgivning
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Rækkehusene er indrettet som en rummelig bolig, der kan tilpasses det moderne menneskes behov. Boligen er ideel for både etablerede børnefamilier og par, der er i gang med at stifte familie. Den kan bruges som delebolig, alt efter behov. 

 

Boligen består af en entré/bryggers, hvorfra der er direkte adgang til den øvre etage samt badeværelse og stue/køkken/alrum. Opholdsarealet er sydvendt og giver direkte adgang til baghaven, som visuelt bliver en del af stuen.

 

På 1. etage er der disponeret med 4 regulære soveværelser samt et ekstra badeværelse. Under den skrå tagflade er der mulighed for at indrette et depot eller  en hems.

 

Der er adgang til fællesarealerne og det nære naboskab fra baghaven. Forhaven giver ligeledes adgang til naboskaberne og vil med sin aftensol lægge op til en brug sidst på aftenen når det er godt vejr. 

Etageboligerne er indrettet, så de kan bebos af forskellige typer mennesker og aldersgrupper. Personer med nedsat førlighed vil også have mulighed for at bo her, da boligerne er fuldt tilgængelige på alle etager.

 

Lejlighederne er udformet som optimerede boliger på henholdsvis 4 og 5 værelser. Når man træder ind i den private bolig møder man en entre med mulighed for opbevaring og depot. Herfra er der direkte adgang til boligens store opholdsrum med stue, køkken og alrum. Opholdsrummet er orienteret mod syd og med supplerende lysindtag fra øst eller vest. Stuen giver adgang til udeophold, som altid er orienteret mod syd. 5 værelses lejligheder har 2 badeværelser, hvoraf det ene er i forbindelse med det store soveværelse. 

De forskellige boligstørrelser er med til at sikre forskellige beboersammensætninger og understøtter mangfoldighed i naboskaberne. De tre etager tilbyder også forskellige former for udeophold, hvor stuen måske henvender sig til børnefamilier, 1. etage til dem som ikke er interesseret i en have og til sidste tagterrassen, som vil virke mere privat og tilbyder udsigt ud over området.

En god bebyggelse er en oplevelsesrig bebyggelse. Særligt i bygningernes facadeudtryk er det muligt at stimulere oplevelsen af bebyggelsen og dermed øger glæden ved området og bygningernes indbyrdes samspil og skala.

 

De nye boliger skal lægge op til et fællesskab, som både tilgodeser tryg leg og ophold, men også åbner op for området, så de nye boliger ikke privatiserer parkens uderum, men i stedet inviterer indad og udad. 

 

»I dag vil folk gerne have et fællesskab, men også gerne deres egen private baghave. Alt skal ikke være fælleseje«

Kant Arkitekter