undervisning / videregående

DTU Bygning 306

DTU styrker og udvikler eksperimentelle læringsmiljøer for studerende, så de 50 år gamle auditoriebygninger opgraderes til nye fleksible læringsrum.

Som underrådgiver til mtre arkitekter på transformationen af bygning 306 understøtter KANT arkitekter brugerdialogen med skitsemæssige grundlag, vi skitserer projektet og sikrer den meningsfulde overlevering til rammeaftalerådgiveren.

 

Det er KANT arkitekters opgave at udforme byggeprogram og dispositionsforslag, som udfordrer den nuværende indretning af et auditorium. Auditorierne i bygning 306 er udformet til den klassiske frontalundervisning - hvor de studerende har front mod underviseren, som er fokus for indlæringen. Vi gør auditorierne mere differentierede, så de kan rumme både frontalundervisning og gruppeundervisning. 

Beliggenhed / DTU, Lyngby
År / 2017-
Areal / Ca. 3.000 m2
Byggesum / 35 mio. kr. (estimeret)
Bygherre / DTU
Arkitekt / KANT arkitekter
Landskabsarkitekt / -
Ingeniør / -
Entreprenør / -
Rolle / Bygherrerådgiver: byggeprogram, dispositionsforslag, skitsering og brugerproces
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Transformationen af læringsrummet skaber en synergi mellem at løfte rummet, løfte oplevelsen og løfte læringen. Vi arbejder med præcise løsninger, der tilgodeser den synergi. Bygning 306 er karakteriseret ved nogle særdeles generøse, uprogrammerede gangarealer og traditionelle, lukkede undervisningslokaler. Vi aktiverer gangarealerne og sætter på samme tid den fine arkitektur med ovenlysene i spil. Materialeholdningen på DTU er bæredygtig og helstøbt, hvilket bl.a. ses i træbeklædningen på auditorievæggene i bygning 306. Denne respekt for materialer viderefører vi i projektet.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Projektet tager afsæt i de forundersøgelser og forstudier samt den viden og forforståelse om bygningen og brugen af den, som vi får gennem samarbejdet med DTU Campus Service - CAS.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide