undervisning / daginstitution
01_Krausevej_facade_2200x1400.jpg

Daginstitution Krausesvej

Eksisterende daginstitutioner i klassisk villakvarter, med mange bevaringsværdige bygninger, udvides og kobles sammen til
et sammenhængende tilbud
– til Østerbros mange børn

Krausesvej 4-6 husede i forvejen en dobbelt vuggestue med i alt 72 børn. Den østlige del af institutionen, som er bygget i 1982, udvides. Arealet på Krausesvej 8 står i dag ubenyttet hen med en nedlagt børnehavebygning fra 1954. For at bevare områdets karakter af selvstændigt beliggende villaer har vi skabt en tilbygning, som fremstår som et selvstændigt hus med en mindre mellembygning til den eksisterende institution.

Beliggenhed / Krausesvej 8, København Ø
År / 2015-2017
Areal / 635 m²
Byggesum / 20 mio. kr.
Bygherre / Københavns Kommune, ByK
Arkitekt / KANT arkitekter A/S
Landskabsarkitekt / Thing & Brandt Landskab ApS
Ingeniør / Niras A/S
Entreprenør / Hugo Svaneeng A/S
Rolle / Totalrådgiver: programmering, brugerproces, skitsering, projektering, fagtilsyn og byggeledelse

Vi har skabt en tilbygning, som fremstår som et selvstændigt hus for at bevare områdets karakter af selvstændigt beliggende villaer.

Tilbygningen er L-formet i plan, så den i sammenhæng med den eksisterende bygning, skaber en hestesko, som omfavner de fælles udearealer. Husets form er vinklet langs den sydvendte facade for at opnå optimal forbindelse til den eksisterende bygning mod øst.

 

Tilbygningen ligger i samme plan ud mod Krausesvej som den eksisterende institution og ligesom den to etager høje tilbygning på badmintonhallen længere nede ad gaden.