Denne hjemmeside er ikke optimeret til din browser-version. Besøg http://browsehappy.com/ for at opdatere din browser til den seneste version.

UNDERVISNINGSBYGGERI

KANT arkitekter arbejder målrettet på at forbedre de danske undervisningsbyggerier og udbygger fortsat vores position som toneangivende inden for feltet.

Vi har stort fokus på folkeskolen, men vi definerer undervisningsbyggeri bredt – fra daginstitutioner over folkeskoler til videregående uddannelser.

HELHEDSRENOVERING OG KULTURCENTER: KILDEVÆLDSSKOLEN

Helhedsrenoveringen og etablering af et nyt kulturcenter skal udnytte projekternes synergi og skabe et stærkt, lokalt samlingspunkt.

BEVARINGSVÆRDIG HELHEDSRENOVERING: KIRKEBJERG SKOLE

Helhedsrenovering af bevaringsværdig aulaskole og tilpasning af bygninger til nutidige læringsprincipper.

DAGINSTITUTION: BØRNEHUSET KROGSTENSHAVE

Udvidelse og sammenbygning af daginstitutionen Stenen og Krogen.

Skolen har været med i hele processen – vi føler, at arkitekterne har ’købt’ vores skoleprojekt og skabt rammerne om det pædagogiske projekt

Skoleleder Lisbeth Palm Olesen, Dyvekeskolen

NY UDSKOLINGSBYGNING: BELLAHØJ SKOLE

Helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse med et spor af bevaringsværdig skole med vægt på skolens idrætsprofil.

Ved at tilføre gangene arbejdsområder med ovenlyshatte har vi fået helt nye rammer for vores undervisning

Skoleleder Lisbeth Palm Olesen om helhedsrenoveringen og ombygningen af Dyvekeskolen fra fastlåst kam-struktur til moderne profilskole

ARTIKEL: LÆRINGSRUM FOR ALLE

KANT mener, at alle skoler kan bygges om og indrettes til undervisning, som inkluderer alle elever. Artikel af Anders Bay Holm, arkitekt MAA og partner.

CAMPUSBYGGERI: PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL

Ny tilbygning og omdisponering/-bygning af uddannelsesfaciliteter højner studiemiljøer og skaber sammenhæng mellem mange forskellige uddannelser.

NY UDSKOLINGSBYGNING: HOLBÆK PRIVATE REALSKOLE

2-faset udvidelse af en privatskole fra 440 til 650 elever. Høj grad af brugerinvolvering for at sikre, at skolen kommer sikkert gennem projektet.

Inkluderende undervisning skal understøttes af fleksible rumligheder

Anders Bay Holm, partner, KANT arkitekter

OMBYGNING: HUNDESTED SKOLE

Arealoptimering, ombygning og renovering af skole i drift i forbindelse med sammenlægning af to skoler på den ene skoles matrikel.

RESTAURERING: MUSIKSKOLEN

Restaurering og tilbygning til ny Musikskole som en del af byens børnekulturelle miljø.

DAGINSTITUTION: KRAUSESVEJ

Eksisterende daginstitutioner udvides og kobles sammen til et sammenhængende tilbud til Østerbros mange børn.