Denne hjemmeside er ikke optimeret til din browser-version. Besøg http://browsehappy.com/ for at opdatere din browser til den seneste version.

Projektdata

Beliggenhed:
Sigurdsgade 26, København N.

Bygherre:
Professionshøjskolen Metropol

Areal:
Nybygning: 3.300 m2, ombygning: 8.300 m2

Ingeniør:
OBH Gruppen A/S

Landskabsarkitekt:
Active City Transformation

År:
2013 - 2016

Entreprenør:
Elindco Byggefirma A/S - Hovedentreprise

Rolle:
Totalrådgiver: Programmering, brugerinddragelse, skitsering, projekteringsledelse i alle faser, IKT-ansvar, byggeledelse og fagtilsyn.

Professionshøjskolen Metropol

Ny tilbygning og en omdisponering/ombygning af uddannelsesfaciliteterne skaber sammenhænge mellem mange forskellige professionsuddannelser. Nye aktiviteter og samarbejder bliver mulige med Metropols Campusstrategi.

Opgaven var at højne studiemiljøet og skabe plads til 900 studerende fra Metropols Ernærings- og Sundhedsuddannelser.

FRA MANGE M² TIL KLOGE M²
Projektet udspringer af Metropols Campusstrategi og Bygningsstrategi, som har til formål at forvandle “mange m² til kloge m²”. Campusstrategien sigter på at skabe sammenhænge mellem Metropols store palette af professionsuddannelser – med særligt fokus på udvikling af nye aktiviteter og samarbejder. I projektet er der derfor fokus på synlighed for alle, både inden for den specifikke uddannelse og i særdeleshed mellem uddannelserne og lokalområdet.

Projektet udarbejdes i tæt samarbejde med bygherre, som kort efter opstart på projektet udvidede KANT´s ydelser til at omfatte alle projektfaser. Derfor har KANT analyseret alle sammenhænge i det foreliggende projekt og i samarbejde med bygherre efterprøvet og udfordret alle projektets funktionelle sammenhænge.

INTENSIV BRUGERINVOLVERING
KANT har udviklet et detaljeret byggeprogram i samarbejde med OBH, Active City Transformation, Metropols byggeprojektledere og en række brugergrupper. Det vil i kombination med brugermøder blive anvendt i alle projekteringsfaser som et gennemgående værktøj til kvalitetssikring af projektet.

FØRENDE FAGLIGE MILJØER
Fremtidens Metropol består af en række faglige miljøer fordelt på forskellige lokationer, som hver især har en række professionelle funktioner, faciliteter og viden, der gør stedet til en spydspids for et særligt område i Metropol.

Spydspidsfunktionerne synliggør de enkelte uddannelser og fagligheder og skaber rum for vidensformidling og vidensudveksling på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Det er funktioner, som er tilgængelige for alle og inviterer til brug på tværs af lokationer og fagligheder. Dermed skabes naturlige mødesteder for studerende og medarbejdere på Metropol.

ET LEVENDE UDDANNELSESSTED
Fremtidens Metropol er et uddannelsessted, der lever. Der er faciliteter, aktiviteter og en atmosfære, der gør, at de studerende og medarbejderne bliver på stedet udover den aktuelle undervisnings- og arbejdstid. Samarbejdspartnere og lokalområderne inviteres ind og føler sig velkomne.

Relaterede projekter

NY UDSKOLINGSBYGNING: VANLØSE SKOLE

Ny indskolings- og KKFO-bygning. Den eksisterende skole blev ombygget, renoveret og indrettet til profilskole – og skolens brugere blev inddraget i alle faser.

Campus Bornholm

Bygherrerådgivning og volumenstudier forud for arkitektkonkurrencen om ”Campus Bornholm”.