Denne hjemmeside er ikke optimeret til din browser-version. Besøg http://browsehappy.com/ for at opdatere din browser til den seneste version.

Projektdata

Beliggenhed:
Remisevej 16, København S

Bygherre:
Københavns Kommune v. KEjd

Areal:
10.500 m2 + 5.140 m2 kælder

Byggesum:
118 mio.

Ingeniør:
COWI A/S

Landskabsarkitekt:
Kragh & Berglund

Konsulenter:
Ulla Kjærvang og Grontmij Acoustics

År:
2011 - 2014

Entreprenør:
Enemærke & Petersen A/S - Hovedentreprise

Rolle:
Totalrådgiver: Programmering, skitsering, brugerinddragelse, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn

Pris: Årets Skolebyggeri 2014:
Se mere her og hos Nohr-Con

Dyvekeskolen

KANT har renoveret og ombygget Dyvekeskolen til en 4-sporet skole for 0.– 6. klassetrin plus en fuld specialklasserække. Skolens indretning er blevet målrettet skolens nye fokus som ”Den digitale profilskole”

Ombygningen er blevet tilpasset alle faciliteterne til indskoling og mellemtrin, mens helhedsrenoveringen har omfattet en generel fornyelse af skolens undervisnings- miljøer med forbedring af akustik, lys, ventilation og it-installationer. Hertil kommer udskiftning af taget og nyanlægning af skolegården.

NY UDNYTTELSE AF EKSISTERENDE RUMLIGHEDER
Dyvekeskolens rumlige struktur har været præget af lange gange og tilstødende lukkede rum. Men som del af ombygningen er den fastlåste struktur blevet konverteret til et moderne læringsmiljø, ved at vi har tilføjet nye, høje Nordlys i gangene til gruppebaseret undervisning.

Desuden er der blevet indrettet nye værksteder til hjemkundskab, billedkunst og sløjd samt science-lokaler, som er tilpasset indskoling og mellemtrin. Der er blevet etableret nye fællesrum og et nyt auditorium, ligesom de centralt placerede faciliteter til lærerforberedelse er blevet forbedret.

Skolen er fremtidssikret som en moderne læringsmetropol, blandt andet ved at “Den digitale profilskole” er blevet understøttet. Alle klasserum er

blevet indrettet med fokus på læring gennem IT og digitale medier.

VISUALISERING OG EFTERPRØVNING AF TILTAG
En hjørnesten i projektet har været at overholde KEjd’s krav til akustik i undervisningslokaler med brug af gipslofter. Derfor er de akustiske tiltag i klasserummene i løbet af projektudviklingen opført i 1:1 i samarbejde med Grontmij Acoustics. Hermed kunne bygherre afprøve, om de foreslåede ændringer levede op til kravet om en efterklangstid på 0,4 sek. De forskellige løsninger er blevet testet i undervisningen over længere tid, og den ideelle løsning er således udarbejdet og udvalgt i tæt samarbejde mellem rådgivere, håndværkere og skolens personale.

DIREKTE ADGANG TIL UDEAREALER FRA ALLE KLASSERUM
Dyvekeskolen er unikt placeret i et grønt område, hvilket KANT har ønsket at udnytte til at fremme elevernes trivsel og indlæring.

Ved at etablere udgang fra alle klasseværelser til gårdrum/udearealer er der skabt mulighed for, at eleverne kan undervises med en naturlig integration af bevægelse i undervisningen. Udearealerne er disponeret med et stort fokus på bæredygtighed, så elementer som anvendelse af solenergi og LAR (lokal afledning af regnvand) i faskiner og åbne kanaler indgår i science-undervisningen. Til at understøtte den udendørs

undervisning i naturfag er der etableret en stor ”lærings-terrasse”.

HISTORIEFORTÆLLING I TAGKONSTRUKTIONEN
Taget og sternkanten skulle udskiftes som en del af helhedsrenoveringen. Ved at udskifte sternkanten til aluplader med reliefperforeringer og bagvedliggende LED-lys understreges skolens digitale profil i arkitekturen. Det giver også mulighed for at inddrage skolens energiforbrug i undervisningen. Samtidig skaber det perforerede trækronemotiv et arkitektonisk element, som for lokalområdet vil blive det synlige bevis på skolens bæredygtige fornyelse. Ved ankomst til skolen vil den nye arkitektur inspirere og invitere indenfor. Og om aftenen vil den integrerede belysning i taget skabe tryghed i nærområdet.

Læs mere:
Artikel i magasinet Byggeri + Arkitektur

Artikel i magasinet BYG – Bæredygtigt Byggeri

Relaterede projekter

NY UDSKOLINGSBYGNING: VANLØSE SKOLE

Ny indskolings- og KKFO-bygning. Den eksisterende skole blev ombygget, renoveret og indrettet til profilskole – og skolens brugere blev inddraget i alle faser.

Munkebjergskolen

Aulaskolen er ombygget til skole og SFO med fleksible læringsmiljøer.