Denne hjemmeside er ikke optimeret til din browser-version. Besøg http://browsehappy.com/ for at opdatere din browser til den seneste version.

BOLIGBYGGERI

KANT arkitekter går til alle boligbyggerier med særlig stor ydmyghed. For os handler boligarkitektur nemlig om at skabe de bedst mulige rammer for andres livskvalitet og trivsel.

Vi skal bringe det bedste frem i både arkitektur og indretning, så vi derigennem kan bidrage til at skabe og understøtte gode liv.

Vi har fokus på både privatfinansierede og støttede boliger, herunder ungdomsboliger, familieboliger, plejeboliger, psykiatriboliger mv.

RENOVERING: GRÆSE BAKKEBY

Modelprogram for opgradering af tæt-lave bebyggelser og renovering af 405 boliger. I samarbejde med beboerne skaber vi attraktive boliger med rum for fællesskab.

FAMILIEBOLIGER: LANDSBYEN

Rækkehusbebyggelse med 28 boliger i bofællesskab. Husene er i tre forskellige størrelser for at sikre plads og rum til familier med forskelligartede behov.

ALMENT NYBYG: HERLEV ÅHUSE

12 lavenergi familieboliger i naturskønt område. Den nye bebyggelse er opført i forskudte plan og indpasset i den eksisterende almene bebyggelse, Herlevhuse.

Man kan allerede fornemme, at Herlev Åhuse bliver et rart sted at bo. SAB har i de 75 år, de har eksisteret, opført omkring 9.000 boliger. De 12 dobbelthuse her i Herlev bliver nogle af de allerbedste.

Frank Sass, Samvirkende Boligselskaber SAB.

PLEJEBOLIGER: HUSET WILLIAM

56 nye plejeboliger med servicearealer er indrettet med optimale lysforhold og interessant udsigt. Der er taget særligt hensyn til demente beboeres behov.

KANT har til fulde opfyldt SAB’s ambition om at sætte en ny arkitektonisk standard for alment lavenergibyggeri.

Frank Sass, medlem af organisationsbestyrelsen i SAB, Samvirkende Boligselskaber om Herlev Åhuse, 12 familieboliger i Herlev.  

UNGDOMSBOLIGER: BRYGGERHUSET

81 nye, almene ungdomsboliger med mulighed for privatliv og fællesskab opføres på Nørrebro i København.

RENOVERING: SLOTSVÆNGET

Helhedsplan, energirenovering og lejlighedssammenlægning fra 99 til 93 familieboliger gennemføres med respekt for det klassiske murede boligbyggeri.

PSYKIATRIBOLIGER: KOMMANDANTHØJEN

25 psykiatriboliger i en grøn kontekst, som er disponeret med fokus på at tilbyde mange zoner til både fællesskab og privatliv.

Renoveringen af Slotsvænget er lykkedes ud over, hvad vi havde drømt om.

Arne Juul, direktør Slagelse Boligselskab.

PLEJEBOLIGER: LIONS PARK

Til- og ombygning af et eksisterende plejecenter fra 70 til 41 tidssvarende plejeboliger.

TRANSFORMATION: STUDIEBOLIGHUS

En tidligere undervisnings- og administrationsbygning renoveres og ombygges til nye studieboliger med rammer for fællesskab og ungdomsliv.