bolig / familie

Ørestad Hotel

Beliggenhed /
Ørestads Boulevard 152, København S
År /
2017-
Areal /
19.600 m²
Byggesum /
-
Bygherre /
Falk-Rønne & Kierkegaard
Arkitekt /
KANT arkitekter A/S
Rolle /
Totalrådgiver

 

 

 

 

Hotellets unikke placering skal være med til at forstærke indtrykket af et sted, man har lyst til at vende tilbage til.

 

 

 

 

Ørestad Syd hotel & daginstitution skal ligge for enden af Ørestad Syd, der hvor den nye bydel grænser op til Kalvebod Fælled, der hvor metroen har sin endestation, og der hvor nybyggeri møder et gammelt villakvarter.

 

Ørestad Syd er disponeret som et stramt nord-syd gående bånd, hvor tre langsgående strøg flankeres af bebyggelse med tværgående vejforløb, der gennem-skærer området. Sitet skriver sig dog ud af denne stramme disponering og lægger sig på kanten længst mod øst. Således er matrikel 972 noget særligt og får sin kileformede form fra Otto Baches Allés kurvede sving mod nord, Kunstpladsen mod vest og Kalvebod Fælled mod Syd.

Læs mere